Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2064146

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2064146

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2064146
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 1973221 Ingekomen brief