Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2064146

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2064146

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2064146
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: brief aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 13:43:39
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.