Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063934

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063934

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063934
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan Stadspolders
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2017 15:10:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 6 december 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Ter kennisname aan de gemeenteraad. Voorstel fractie CDA: brief gebruiken voor casus bestemmingsplannen. Commissie is akkoord. Het onderwerp komt later nog ter sprake bij het onderwerp: Wijzigingsbevoegdheid College.