Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063934

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063934

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063934
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan Stadspolders
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2017 15:10:16
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het ontwerpbestemmingsplan Stadspolders
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 21-11-2017
Gerelateerde zaak 1963753
Agendacommissie 6-12-2017
Termijn agenda Het onderwerp komt later nog ter sprake bij het onderwerp: Wijzigingsbevoegdheid College.
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 22-11-2017