Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063920

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063920

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063920
Onderwerp Vaststellen Auditplan 2017 en kennis nemen van Normenkader 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2017 12:10:29
Onderwerp Vaststellen Auditplan 2017 en kennis nemen van Normenkader 2017
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar LJ van den Beukel, 770 4160
Datum B&W Besluit 21-11-2017
Gerelateerde zaak 1966092
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In bijgaand Auditplan 2017 informeert de accountant u over de aanpak bij de controle van de jaarrekening 2017 en de wijze waarop dat in de gemeente Dordrecht wordt vormgeven. Het Auditplan is met de Auditcommissie besproken. De Auditcommissie kon zich vinden in de controlepunten die door de accountant zijn genoemd en ook wij hebben met het Auditplan 2017 ingestemd. Verder is het ten behoeve van de controle van belang dat de accountant over een normenkader beschikt. In verband daarmee hebben wij bijgaand Normenkader 2017 vastgesteld.

Gepubliceerd 24-11-2017