Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063920

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063920

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063920
Onderwerp Vaststellen Auditplan 2017 en kennis nemen van Normenkader 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2017 12:10:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Auditplan 2017 en kennis nemen van Normenkader 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1966092 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad Auditplan en Normenkader 2017.docx Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Auditplan gemeente Dordrecht 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Normenkader Dordrecht 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bij het normenkader 2017.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1966092 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1972998 Raadsbesluit