Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063920

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063920

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063920
Onderwerp Vaststellen Auditplan 2017 en kennis nemen van Normenkader 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-11-2017 12:10:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 13 december 2017 20:00
Besluit:

De commissie heeft hierover verder geen op- of aanmerkingen. Dit stuk staat als hamerstuk op de agenda van de gemeenteraad van 19 december.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het Auditplan als hamerstuk naar de raad van 19 december te sturen samen met het Normenkader (ter kennisname). De stukken worden tevens op de agenda van de Auditcommissie geplaatst van 13 december.