Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063868

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063868

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063868
Onderwerp Afwijzen aanvraag SIPOR in plan van scholen 2018-2020
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-11-2017 15:03:59
Onderwerp Afwijzen aanvraag SIPOR in plan van scholen 2018-2020
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 35 - Onderwijs
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Bos, 078 770 4736
Datum B&W Besluit 21-11-2017
Gerelateerde zaak 1967104
Agendacommissie 6-12-2017
Raad 19-12-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor het Plan van Scholen 2018-2020 heeft de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) een aanvraag ingediend voor het stichten van een school voor Primair Onderwijs. Taak van de gemeenteraad is om het verzoek van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond te toetsen aan rechtsregels en te besluiten de aanvraag wel/niet op te nemen op het Plan van Scholen. Vervolgens is het aan het Ministerie van Onderwijs om te besluiten of de school in aanmerking komt voor rijks bekostiging voor personele en materiele kosten. De aanvraag voldoet op een aantal onderdelen niet aan de vereisten en zijn reden om niet in te stemmen met het verzoek van de SIPOR tot opneming van een islamitische basisschool op het plan van scholen.

Gepubliceerd 22-11-2017