Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063858

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063858

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063858
Onderwerp Vaststellen van Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Havens
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2017 11:45:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Havens Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen van Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Havens Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 1966664 B&W besluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Inventarisatie kenmerken Dordtse Binnenhavens.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype A3a Amendement Leefwerf De Biesbosch Amendement
Icoon voor documenttype Inspreekbijdrage dhr. S. Barone 23-01-2018 Fysieke Leefomgeving Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1972944 Raadsbesluit