Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2063858

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2063858

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2063858
Onderwerp Vaststellen van Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Havens
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2017 11:45:52
Onderwerp Vaststellen van Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Havens
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJJ Theijn, 078 770 4195
Datum B&W Besluit 21-11-2017
Gerelateerde zaak 1966664
Agendacommissie 6-12-2017
Adviescommissie 23-01-2018
Raad 20-02-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In deze Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens worden inhoudelijke en procesmatige kaders voor het project/beleidsproces voorgelegd.

Gepubliceerd 19-12-2017