Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206359

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206359

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206359
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijziging Nadere subsidieregels voor wijkinitiatieven
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 11:36:15
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijziging Nadere subsidieregels voor wijkinitiatieven
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon (078) 6396270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.L.M. Pijpers, (078) 6398885
Datum B&W Besluit 30-06-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het college is op grond van artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht bevoegd nadere subsidieregels te stellen. Dit heeft het college in 2007 gedaan voor wijkinitiatieven, als buurt- en straatfeesten e.d., tot een subsidiebedrag van 1000 euro. Het college vindt het gewenst dit ook te doen voor subsidieverstrekkingen in dit kader boven de 1000 euro. U wordt hierover doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief, met toezending van de gewijzigde nadere regels, geïnformeerd.
Gepubliceerd 03-07-2009