Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206350

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206350

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206350
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de inzameling van kunststof verpakkingen
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 11:09:33
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de inzameling van kunststof verpakkingen
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 133 - Afvalinzameling- en verwerking
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff, (078) 6396866
Datum B&W Besluit 30-06-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Adviescommissie 01-09-2009 kbp VVD
Raad 08-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Alle gemeenten moeten vóór 1 januari 2010 beginnen met het inzamelen van kunstof verpakkingen bij huishoudens en ons college is gehouden dit voor onze stad te gaan regelen. Het college wil met deze nieuwe wijze van inzamelen in oktober a.s. starten en heeft hierover met Netwerk afspraken gemaakt ten aanzien van de voorbereidende werkzaamheden en de uitvoering door Netwerk binnen bestaande budgetten. Er is een financieel risico, afhankelijk van het behalen van de verwachte inzamelrespons. Dit zou eventueel kunnen betekenen dat de gemeente moet bijspringen vanuit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Het college informeert u over de achtergronden van deze nieuwe aanpak doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief en kondigt aan u begin 2011 opnieuw te informeren, maar dan over de resultaten van de aanpak.
Gepubliceerd 03-07-2009