Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206350

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206350

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206350
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de inzameling van kunststof verpakkingen
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 11:09:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Besluit:
Voor kennisgeving aangenomen.
Vergadering - Wonen en Leefbaarheid - dinsdag 1 september 2009 22:15 - Adviescommissie
Besluit:
De vragen van de VVD-fractie, die om agendering heeft gevraagd, over mogelijke overlast van zakken met plastic afval op straat en de ophaalfrequentie worden door wethouder van Steensel beantwoord. Hij geeft op een desbetreffende suggestie van de fractie GroenLinks aan via scholen de afvalzakken te gaan verspreiden.
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisneming te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 8 september 2009.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
Op verzoek van de VVD besluit de Agendacommissie om de raadsinformatiebrief als kort bespreekpunt (15 minuten) te agenderen voor een programmakamer Wonen en Leefbaarheid op 1 september 2009.