Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206334
Onderwerp Het al of niet indienen van zienswijzen over de concept-begroting 2010 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 12:20:59
Onderwerp Het al of niet indienen van zienswijzen over de concept-begroting 2010 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Programma Financiƫn (Algemene Dekkingsmiddelen)
Onderwerplijstnr 126 - Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.P.C.M. van den Nieuwenhuizen, (078) 6396566
Datum B&W Besluit 30-06-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is bijgaande concept-begroting 2010 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil ontvangen, opdat de raad hierover eventuele zienswijzen kan indienen. Het college geeft in bijgaand raadsvoorstel aan geen aanleiding te zien voor inhoudelijke opmerkingen en adviseert u daarom geen zienswijzen in te dienen.
Gepubliceerd 03-07-2009