Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206334
Onderwerp Het al of niet indienen van zienswijzen over de concept-begroting 2010 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 12:20:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Al of niet indienen van zienswijzen over de concept-begroting 2010 van Wegschap Tunnel Dordtse Kil Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Begroting 2010 Wegschap Tunnel Dordtse Kil Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Wegschap Tunnel Dordtse Kil besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Begroting 2010 Wegschap Tunnel Dordtse Kil Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begroting 2010 Wegschap Tunnel Dordtse Kil Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Begroting 2010 Wegschap Tunnel Dordtse Kil (brief aan dagelijks bestuur) Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Begroting 2010 Wegschap Tunnel Dordtse Kil (B&W besluit) B&W besluit