Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206320

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206320

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206320
Onderwerp Kennisnemen van de ontwerp-jaarrekening 2008 en al of niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerp-begroting 2010 van Gevudo
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 11:30:23
Onderwerp Kennisnemen van de ontwerp-jaarrekening 2008 en al of niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerp-begroting 2010 van Gevudo
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.P.C.M. van den Nieuwenhuizen, (078) 6396566
Datum B&W Besluit 30-06-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo is bijgaande ontwerp-jaarrekening 2008 van Gevudo, vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring, ter kennisneming aangeboden. Daarnaast is bijgaande ontwerp-begroting 2010 van Gevudo ontvangen, opdat de raad hierover eventuele bedenkingen kenbaar kan maken. De meerjarenraming 2011-2013 is gelijk aan die van 2010 (zie grosnummer 2008.596), aangezien er door het bestuur geen nieuw beleid en geen afwijkend prijspeil wordt voorzien. Het college geeft in bijgaand raadsvoorstel aan geen aanleiding te zien voor inhoudelijke opmerkingen dan wel bedenkingen.
Gepubliceerd 03-07-2009