Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206320

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206320

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206320
Onderwerp Kennisnemen van de ontwerp-jaarrekening 2008 en al of niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerp-begroting 2010 van Gevudo
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 11:30:23
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van de ontwerp-jaarrekening 2008 en al of niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerp-begroting 2010 van Gevudo Voorblad stukken
Icoon voor documenttype ontwerp jaarrekening 2008 en ontwerp begroting 2010 van GR Gevudo (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Gevudo besluit Raadsbesluit
Icoon voor documenttype ontwerp jaarrekening 2008 en ontwerp begroting 2010 van GR Gevudo (ontwerpbesluit Raad) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype begroting GR Gevudo 2010 (bijlage) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype jaarrekening GR GEVUDO 2008 (bijlage) Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype ontwerp jaarrekening 2008 en ontwerp begroting 2010 van GR Gevudo (B&W besluit) B&W besluit