Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 206320

Gemeente Dordrecht

Dossier - 206320

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 206320
Onderwerp Kennisnemen van de ontwerp-jaarrekening 2008 en al of niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerp-begroting 2010 van Gevudo
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2009 11:30:23
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
De raad neemt kennis van de ontwerpjaarrekening 2008 van de
Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO en maakt geen gebruik van de mogelijkheid om bedenkingen te uiten inzake de ontwerpbegroting 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 september 2009.