Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059265

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059265

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059265
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Opleverdocument Denktank Grip op GR-en ZHZ
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2017 10:18:26
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.