Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059262
Onderwerp Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-11-2017 09:18:31
Onderwerp Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 95 - Subsidies
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 078 770 4908
Datum B&W Besluit 14-11-2017
Gerelateerde zaak 1959848
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht dateert uit eind 2003 en is toe aan actualisering. De subsidieverordening wordt uitgebreid met subsidiemogelijkheden voor bij gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden passende duurzaamheidsmaatregelen. Voor rijksmonumenten bestaan al rijkssubsidieregelingen. Ingeval van een subsidie in de vorm van hypothecaire geldlening dient met de eigenaar een overeenkomst gesloten te worden. De bevoegdheid tot het sluiten van een hypotheekovereenkomst is door ons gedelegeerd aan de Stichting Nationaal Restauratiefonds. Wij werken al enige jaren met deze stichting samen. Deze samenwerking wordt gecontinueerd en bekrachtigd door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Gepubliceerd 29-11-2017