Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059262
Onderwerp Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-11-2017 09:18:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Subsidieverordening gemeentelijk restauratiefonds.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Toelichting subsidieverordening GRD.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1959848 B&W besluit
Icoon voor documenttype Subsidieverordening Restauratiefonds Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht Voorblad stukken