Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059262
Onderwerp Vaststellen herziene Subsidieverordening Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-11-2017 09:18:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk naar de raad van 19 december te sturen.