Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059261
Onderwerp Indienen zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2017 12:28:24
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel over zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 1962960 B&W besluit
Icoon voor documenttype Concept brief Zienswijze KVS VRZHZ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 2017-1706 aanbieding college kostenverdeelsystematiek incl eindrapportage.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 2017-1707 aanbieding college wijziging GR VRZHZ met bijlagen.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1968506 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze Kostenverdeelsystematiek Algemeen