Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059261
Onderwerp Indienen zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2017 12:28:24
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met de zienswijze ten aanzien van de kostenverdeelsystematiek van de Veiligheidsregio. Het stuk zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de volgende gemeenteraad (19 december).