Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059259

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059259

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059259
Onderwerp Vaststellen verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-11-2017 11:42:06
Onderwerp Vaststellen verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (zevende wijziging)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 078 770 4173
Datum B&W Besluit 14-11-2017
Gerelateerde zaak 1961555
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV) wordt met dit voorstel geactualiseerd. In de paragraaf 'argumenten' van dit voorstel worden de APV-wijzigingen zeer beknopt weergegeven en toegelicht.

Gepubliceerd 16-11-2017