Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2058145

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2058145

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2058145
Onderwerp Zienswijze van meneer en mevrouw Van Dijk op ontwerp-bestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2017 11:45:52
Onderwerp Zienswijze van meneer en mevrouw Van Dijk op ontwerp-bestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Agendacommissie 6-12-2017
Gepubliceerd 19-12-2017