Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2058145

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2058145

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2058145
Onderwerp Zienswijze van meneer en mevrouw Van Dijk op ontwerp-bestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2017 11:45:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van meneer en mevrouw Van Dijk op ontwerp-bestemmingsplan Vissersdijk-West, 8e herziening Voorblad stukken