Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2055468

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2055468

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2055468
Onderwerp Brief van Dienst Gezondheid & Jeugd over nadere toelichting en onderbouwing positioneringskeuze Veilig Thuis
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 15:11:42
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 17 januari 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de twee te verwachten raadsvoorstellen alvast te agenderen voor bespreking. Een van de twee raadsvoorstellen zit deze avond in het agendadeel van de commissie Bestuur & middelen. De commissie verzoekt om gezamenlijke bespreking van het voorstel.