Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2055136

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2055136

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2055136
Onderwerp Bespreking inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2017 12:04:11
Onderwerp Bespreking inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Termijn agenda Het college gaat eerst in gesprek met BAM en de eigenaar. Reactie college volgt
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 05-12-2017