Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2054796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2054796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2054796
Onderwerp Vaststellen gedragscode persoonsgegevens
Ingekomen/gepubliceerd 09-11-2017 16:36:36
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen gedragscode persoonsgegevens Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanbiedingsformulier Gedragscode persoonsgegevens Algemeen
Icoon voor documenttype Publieksvriendelijke versie gedragscode persoonsgegevens Algemeen
Icoon voor documenttype Vaststellen gedragscode persoonsgegevens Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Gedragscode persoonsgegevens volledig Ontwerpbesluit Raad