Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2054796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2054796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2054796
Onderwerp Vaststellen gedragscode persoonsgegevens
Ingekomen/gepubliceerd 09-11-2017 16:36:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Presidium - donderdag 16 november 2017 20:00
Besluit:

Het Presidium stemt in met de gedragscode waarin geformuleerd staat hoe de gemeenteraad Dordrecht omgaat met persoonsgegevens in stukken die ter beschikking worden gesteld aan de gemeenteraad, en deze gedragscode ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.