Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2050003

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2050003

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2050003
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 02-11-2017 09:32:23
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Partiële herziening regeling parkeren in bestemmingsplannen
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 77 04976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VAWP Verveer-Van Zanten, tel. 078 770 4951
Datum B&W Besluit 31-10-2017
Gerelateerde zaak 1950582
Agendacommissie 6-12-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de Reparatiewet BZK 2014 is de Woningwet aangepast en is een einde gekomen aan de mogelijkheid om stedenbouwkundige bepalingen in de Bouwverordening op te nemen. Een gevolg hiervan is dat voortaan in bestemmingsplannen regels omtrent het parkeren dienen te worden opgenomen. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin. Dit bestemmingsplan heeft de vorm van een paraplubestemmingsplan (of facetbestemmingsplan). Deze planvorm maakt het mogelijk om bestemmingsplannen in één keer voor een bepaald facet te herzien. Hiermee is de regeling over het parkeren (en laden en lossen) in alle daarvoor in aanmerking komende bestemmingsplannen in Dordrecht gelijk. Als gevolg van bovengenoemde wet dient het parapluplan voor 1 juli 2018 te zijn vastgesteld.

Gepubliceerd 02-11-2017