Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2049479

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2049479

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2049479
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Implementatieplan bestuurskosten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-11-2017 11:59:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Implementatieplan bestuurskosten
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar M.C.A. Bakx / L.J. van den Beukel, tel.no. 770 3912 / 770 4160
Datum B&W Besluit 24-10-2017
Gerelateerde zaak 1949010
Toelichting

Op 26 september jl. besloot u onder andere om het college op te dragen aanbeveling 1 uit het rekenkamerbrief Bestuurskosten over te nemen voor zover hier niet al op een andere wijze (zoals BBV) in is voorzien en hieraan uitvoering te geven. Deze raadsinformatiebrief geeft het plan van aanpak weer voor de implementatie van dit raadsbesluit.

Gepubliceerd 02-11-2017