Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2049479

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2049479

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2049479
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Implementatieplan bestuurskosten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 02-11-2017 11:59:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.