Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 204816

Gemeente Dordrecht

Dossier - 204816

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 204816
Onderwerp Benoemen van voorzitter, leden en plaatsvervangend leden van de Auditcommissie en toekennen van een werkbudget
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 01-07-2009 12:08:00
Onderwerp Benoemen van voorzitter, leden en plaatsvervangend leden van de Auditcommissie en toekennen van een werkbudget
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 146 - Auditcommissie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.V.E. Verboom
Datum B&W Besluit 30-06-2009
Datum verzending 01-07-2009
Agendacommissie n.v.t.
Adviescommissie n.v.t
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 16 juni 2009 heeft u de verordening op de Auditcommissie vastgesteld. In de verordening staat in art.5 dat u op voordracht de fracties de leden en plaatsvervangend leden van de commissie benoemt. Alle fracties hebben een voordracht gedaan, deze vindt u terug in het voorstel. Op voordracht van presidium wordt er ook een voorzitter benoemd. Tenslotte treft u een voorstel aan met betrekking tot het toekennen van een werkbudget ter ondersteuning van de Auditcommissie. U wordt voorgesteld conform het voorstel de voorzitter, de leden en de plaatsvervangend leden te benoemen en het werkbudget toe te kennen.
Gepubliceerd 01-07-2009