Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2044663

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2044663

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2044663
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Impuls Horeca Spuiboulevard, afhandeling Motie 29
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-11-2017 09:17:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.