Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2044650

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2044650

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2044650
Onderwerp Vaststellen Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2017 13:47:45
Onderwerp Vaststellen Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RK Sweers, 078 770 4847
Datum B&W Besluit 24-10-2017
Gerelateerde zaak 1948365
Adviescommissie 21-11-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor u ligt de 'Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050'. We staan samen met de overige Drechtstedengemeenten en andere partijen voor de opgave energiegebruik en gebruik van fossiele energiebronnen sterk te verminderen en hebben ons als regio tot doel gesteld vóór het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Een ambitieus doel! Het afgelopen jaar is hiervoor met andere overheden, het bedrijfsleven, nutsbedrijven, het onderwijs, betrokken burgers en vele anderen een intensief proces doorlopen. Dat heeft geresulteerd in de 'Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050' (hierna: Energiestrategie). In de Energiestrategie worden richtinggevende ontwikkellijnen vastgesteld. De Energiestrategie, het onderliggende Toekomstperspectief en de uit te werken Samenwerkingsagenda geven antwoord op de unaniem door uw raad aangenomen "motie Marsroute".

Gepubliceerd 27-10-2017