Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2044639

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2044639

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2044639
Onderwerp Wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (derde wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2017 12:05:06
Onderwerp Wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (derde wijziging)
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 83 - Gemeenschappelijke regeling Natuur en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar SL Holstein, 770 4741 / PJCM Rovers
Datum B&W Besluit 24-10-2017
Gerelateerde zaak 1945159
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Per 1 januari 2018 treden Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland alsmede het college en de raad van Sliedrecht uit, uit de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. De overblijvende deelnemers, te weten de colleges en raden van de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en Werkendam, moeten nu een wijzigingsbesluit vaststellen waarin de nieuwe situatie wordt vastgelegd.

Gepubliceerd 27-10-2017