Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2044639

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2044639

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2044639
Onderwerp Wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch (derde wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2017 12:05:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 december 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluitĀ dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 december 2017.