Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036157

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036157

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036157
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)'
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 13-10-2017 15:01:15
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '1e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven (Wielwijkpark en Reeweg Zuid)'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CG van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 10-10-2017
Gerelateerde zaak 1940197
Agendacommissie 24-10-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 13-10-2017