Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036128

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036128

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036128
Onderwerp Vaststellen Begroting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:27:51
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Begroting 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Begroting 2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Begroting 2018.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Link naar de begroting 2018 van de gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Technische vragen Begroting 2018 (1e 2e deel). Bijlage
Icoon voor documenttype Verantwoording aanpak zwerfafval Nedvang 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype HVC kwartaalrapportage Dordrecht Q2-2017 Bijlage
Icoon voor documenttype HVC kwartaalrapportage Dordrecht Q4-2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Verdeling moties en amendementen naar commissie (Begroting 2018)_opgeschoond Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 1941015 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1946285 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M23 Motie Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M25 Motie Helianthus open.pdf Motie
Icoon voor documenttype M10 Motie Right to challenge - experimenteren recht op overname.pdf Motie
Icoon voor documenttype M18 Motie Een Dordtse duit in het zakje.pdf Motie
Icoon voor documenttype M21 Motie Iedereen doet mee.pdf Motie
Icoon voor documenttype A1 Amendement Versterking Openbaar vervoer.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M17 voor wie is nu de rekening.docx.pdf Motie
Icoon voor documenttype M02 Motie Gun -Snor-fietsers een veilige oversteek.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M24 Vlag in de Raadzaal.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M2 gun -snor-fietsers een veilige oversteek.pdf Motie
Icoon voor documenttype M19 Motie Taakstelling statushouders.pdf Motie
Icoon voor documenttype M24 Motie Vlaggen in de raadzaal.pdf Motie
Icoon voor documenttype M11b Motie Gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M3A Dordrecht proefgemeente legale wietteelt.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M8 Onderzoek upgrade station Dordrecht met Work Art.pdf Motie
Icoon voor documenttype M03a MotieDordrecht Proefgemeente Legale Wietteelt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M08 Motie Onderzoek upgrade station Dordrecht met Work Art.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Amendement A5B geen schadelijke stoffen lozen naar lucht opp water en bodem.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M11B gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M18 Een Dordtse Duit in het zakje.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M19 Taakstelling statushouders.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M20 Klein Europa aan de Maas.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Amendement A1 Versterking Openbaar Vervoer.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M9 Samenlevingsagenda.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M10 Right to Challenge - experimenten recht op overname.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M15 Schaakbord voor Dordtse Levendigheid.pdf Motie
Icoon voor documenttype A5b Amendement Geen schadelijke stoffen lozen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M17 Motie Voor wie is nu de rekening.pdf Motie
Icoon voor documenttype M09 Motie Samenlevingsagenda.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Amendement A2B gesprek voeren over de toekomstige woningbouw in Dordt.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M20 Motie Klein Europa aan de Maas.pdf Motie
Icoon voor documenttype Weth. Van der Linden - Informatie betreffende enkele moties en toezeggingen voorafgaande aan de behandeling van de Begroting op 14 november Algemeen
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M25 Helianthus open.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M23 Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemmingen Motie M21 Iedereen doet mee.pdf Motie
Icoon voor documenttype A2b Amendement Toekomstige woningbouw in Dordrecht.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M15 Motie Schaakbord voor Dordtse levendigheid.pdf Motie