Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036128

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036128

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036128
Onderwerp Vaststellen Begroting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:27:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het geamendeerde voorstel. Amendementen A1, A2b en A5b worden aangenomen.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 25 oktober 2017 20:00
Besluit:

De commissie heeft geen opmerkingen aangaande dit agendapunt.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie betrekt bespreking punt 9 bij punt 10.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Besproken.