Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036128

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036128

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036128
Onderwerp Vaststellen Begroting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:27:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2017 14:00
Status Aangenomen
Titel A5b Amendement Geen schadelijke stoffen lozen
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
water en de verontreiniging van de bodem hierin moet worden opgenomen. Besluit: In de begroting van 2018 Programma Milieu & Duurzaamheid het onderdeel verbeteren woon- en leefomgeving/activiteiten pagina 52 de tekst als volgt aan te passen: - We zetten in op het terugdringen van de uitstoot en lozing van schadelijke stoffen in de omgeving van Chemours en DuPont, die leiden tot verontreiniging van lucht, water en bodem. Zo ook -Wij richten ons op het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot, lozing en verontreiniging van schadelijke stoffen en het ontwikkelen van kennis over dergelijke stoffen, waar nodig door het uitvoeren van onderzoeken.
A5b Amendement Geen schadelijke stoffen lozen.pdf
Stemmingen Amendement A5B geen schadelijke stoffen lozen naar lucht opp water en bodem.pdf
Status Aangenomen
Titel A2b Amendement Toekomstige woningbouw in Dordrecht
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: In de begroting de volgende tekstdelen worden aangepast: • We zetten in op de bouw van 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen in de komende tien tot vijftien jaar, om beter aan te sluiten op de woonwensen.2 » We sturen op de realisatie van 10.000 woningen tot 2030, waarvan tenminste 3.000 woningen vanaf € 300.000 en 2.000 woningen vanaf € 450.000.3 In: • Zoals de Woonvisie Drechtsteden, en de zienswijze van Dordrecht, duidelijk maakt, hebben we de ambitie om 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen te...enz. voor verdere tekst, zie de pdf
A2b Amendement Toekomstige woningbouw in Dordrecht.pdf
Stemmingen Amendement A2B gesprek voeren over de toekomstige woningbouw in Dordt.pdf
Status Aangenomen
Titel A1 Amendement Versterking Openbaar vervoer
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit: De tekst op pagina 71 van de begroting te wijzigen in: “We lobbyen voor een intercityverbinding richting Brabant samen met andere belanghebbenden. En we zetten ons in voor het behoud van de huidige intercityverbinding met Vlissingen - Amsterdam en Rotterdam - Lelystad. We onderzoeken de consequenties voor de intercityverbindingen van het inzetten van een snelle stoptreinverbinding (lightrail) richting Rotterdam en delen de uitkomsten met de raad van Dordrecht en de regio. Deze acties maken deel uit van de Spoorvisie 2040.”
A1 Amendement Versterking Openbaar vervoer.pdf
Stemmingen Amendement A1 Versterking Openbaar Vervoer.pdf