Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036128

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036128

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036128
Onderwerp Vaststellen Begroting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:27:51
Onderwerp Vaststellen Begroting 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet, 078 770 4967
Datum B&W Besluit 10-10-2017
Gerelateerde zaak 1941015
Agendacommissie 24-10-2017
Raad 24-20-1027 en 14-11-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op de site http://dordrecht.begroting-2018.nlĀ  (Let op: zonder www. ervoor) treft u de Begroting 2018, met bijbehorende bijlagen. Deze begroting bevat de nadere uitwerking van de door u bij de Kadernota 2018 genomen besluiten en de inzet ten aanzien van het staande beleid.

Gepubliceerd 12-10-2017