Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036120

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036120

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036120
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:28:18
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 10-10-2017
Gerelateerde zaak 1940691
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefsverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen we u het voorstel voor tot vaststelling van de verordening hondenbelasting. In deze verordeningen zijn de tariefsaanpassingen voor 2018 verwerkt. De tariefsaanpassingen vinden plaats conform het tariefbeleid dat door u bij de Kadernota 2018 is vastgesteld. Bij het bepalen van de tarieven is uitvoering gegeven aan het tijdens de Kadernota 2018-behandeling op 28 juni aangenomen amendement 'Rem op Dordtse hondenbelasting' en de motie 'Verlaag Dordtse hondenbelasting'.

Gepubliceerd 12-10-2017