Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036120

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036120

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036120
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:28:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening hondenbelasting 2018.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Verordening hondenbelasting 2018 - toelichting.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1940691 B&W besluit
Icoon voor documenttype Stemmingen Amendement A3A Dordtse hondenbelasting op weg naar nul.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A3a Amendement Dordtse ondenbelasting op weg naar nul.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemmingen Amendement A6 De vervuiler betaalt.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A6 Amendement De vervuiler betaalt.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1946277 Raadsbesluit