Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036120

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036120

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036120
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:28:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2017 14:00
Besluit:

Dit stuk wordt in samenhang met de ingediende amendementen besproken. Amendement A6 De Vervuiler Betaalt wordt met 32 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.


De raad stemt in met het aldus geamendeerde besluit.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt wordt samengenomen met agendapunt 10.