Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036120

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036120

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036120
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:28:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2017 14:00
Status Aangenomen
Titel A6 Amendement De vervuiler betaalt
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
SPREEKT UIT: • De verordening op de Heffing en Invordering Hondenbelasting alsvolgt aan te passen: In Artikel 3: Maatstaf van Heffing en Tarief het volgende als lid 3.2 toe te voegen: - De hoogte van de heffing wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de afrekening Hondenbelasting van enig voorafgaand jaar, waarbij overschotten in de afrekening betekenen dat er een korting kan worden verstrekt op de hoogte van de belasting zoals genoemd in artikel 3.3; tekorten in de afrekening kunnen leiden tot een verhoging van de belastingheffing zoals is opgenomen in artikel 3.3
A6 Amendement De vervuiler betaalt.pdf
Stemmingen Amendement A6 De vervuiler betaalt.pdf
Status Verworpen
Titel A3a Amendement Hondenbelasting op weg naar nul
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit: Artikel 3, lid 2 sub a van de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018 te wijzigen in: ,,a) voor de eerste hond: € 89,64"
A3a Amendement Dordtse ondenbelasting op weg naar nul.pdf
Stemmingen Amendement A3A Dordtse hondenbelasting op weg naar nul.pdf