Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036117

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036117

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036117
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:28:18
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard, 770 4157
Datum B&W Besluit 10-10-2017
Gerelateerde zaak 1940679
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de jaarlijkse vaststelling van de tariefsverordeningen voor het volgende begrotingsjaar leggen we u een voorstel voor tot vaststelling van de Legesverordening 2018. In deze verordening zijn de tariefsaanpassingen voor 2018 en overige aanpassingen verwerkt.

Gepubliceerd 12-10-2017