Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036117

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036117

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036117
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:28:18
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Legesverordening 2018.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Legesverordening 2018 - tarievenlijst.doc Bijlage
Icoon voor documenttype Legesverordening 2018 - toelichting.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1940679 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1946274 Raadsbesluit